سه‌شنبه 17 خرداد 1390

بــهـــونــه

نو موندن این کتاب ها بعد 4 ماه که از ترم گذشته...

سخت بودنشون...

و قطور بودنشون...

2 تا 2تا امتحان داشتن تو 1 روز!!!

باعث شده تا نتونم کات 2 رو بنویسم و بهتون سر بزنم...


امتحاناتم تا 14 تیر ادامه داره اما زود بر می گردم؛

با کات 2 و خبر های جدید!!!


در حال حاضر :
My exams are too