چهارشنبه 18 مرداد 1391

ابرکم...
ابرکم ؛


کی هوای باریدن می کنی؟

اینجا ترک های تنِ کویری ام ،

با آوازِ حزن انگیزِ تمنا تورا می خوانند...ابرکم ؛


ستاره های کویرِ وجودم دیگر درخششی ندارند ،

حتی سو سو هم نمی زنند ،

آسمان کویر من سوت و کور است...ابرکم ؛


ببار...

خُشکم...

سیرابم کن از باران مهرت ،

دریایم کن...


ابرکم ؛


زندگی ببخش ،

که کویر زمینِ مُرده ایست و کس در آن پای نمی نهد...


ابرکم ؛


دریاب مرا...91/05/08

a.m 4:59