سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1391

death


همیشه میگیم از رگ گردن بهمون نزدیک تره


همیشه میگیم واسه همه مون هست و استثنایی وجود نداره


همیشه هر از گاهی یا بعضی هامون همیشه بهش فکر میکنیم


اما؛


مرگ عزیزان آدم خیلی سخته...


یعنی هرجور تلاش میکنی منطقی برخورد کنی نمیشه.


روز جمعه بعد از ظهر درست تو اون طوفان و بارون شدید من تنها عموی خودمو از دست دادم،


اولین بار بود که انقدر ناگهانی یکی رو از دست دادم،

اولین بار بود که انقدر ضجه زدم،

اولین بار بود که نام فامیلم رو روی یه مزار می دیدم،

اولین بار بود...