یکشنبه 20 آذر 1390

آیـــــــا . . . !.
.
.
.
میگم : هربار که میبینمش به هم میریزم،واقعا دلم براش میسوزه،کاش این مشکل جسمی رو نداشت.
میگه : دلت میسوزه؟!
میگم : آره اصلا نگاش میکنم یادم میره کجای درس دادنم بودم!
میگه : دلت براش نسوزه، وقتی دلت براش میسوزه یعنی نسبت بهش احساس برتری میکنی!!!
(هیچی نمیگم)
میگه : تو ازش برتری؟
(هیــــچی نمیگم)
.
.
.