یکشنبه 24 مهر 1390

سفر نامه 2روز دوم
روز دوم سفرم رو با گوش دادن بهترانه ی زاناکس شروع کردم؛
فکر می کنم تا شب برنامه ای جز گوش دادن به این آهنگ و فکر کردن نداشته باشم.
فـکـر ، فــکــر ، فـــکـــر. . . . . . . . .

متن ترانه :وای این تصویر تکراری از صورت تو توی خواب
پلــک های نـیـمـه بـــاز من دوبــاره پــر شدن از آب


جزیـیات صورتـت که ارسال میـشن به حافظه
تحلیلگری به نام ذهن که از درک عشق عاجزه


تصمیم مغز برای واکنش دادن به خاطره
توسط اعـصآاب منتهـی بـه قلــب بـاکــره


ترشح هورمون های تحریک درد توی خونم
با سرخرگها پیغام درد مـیرسه به همـه جونم


چـرنـدیـات بی ربـط و پولسـاز دکتـر پلـید

تجویز “صورتی” و روتین اون مرد سفید


یک افتضاح عاطفی-طبق قوانین مورفی
یک ماده ی شیـمیـایـی کـه میکنـه معـرفـی


بی تامل تو قفسه پی “قرص های صورتی
یک محصول شیمیایی-فراورده ی صنعتی


بلعیدن “صورتی” ها برای فتح راحتی
برای رخنه کردن به دیوارهای امنیتـی


بـــرای فـــرار از خوده منـه بـه تـو عادتــی
جذب از دیواره ی معده ورود به خون لعنتی


و پولک های صورتی هجوم میبرن به مغز
و آروم دفنت میکنن اجساد خاطرات نحـــس


ذهنم دست بر میداره از ادامه ی تایید و نقض
و بی وزنی کم میکنه کمی از بی تابـی نــبض


پا توی ساحل میذارم-بیرون از درهای قفس
و بغضم پایـین ترمیره کـمی از مجرای نفس

پ.ن1: پیشنهاد می کنم حتما هم ترانه رو دانلود کنید هم قوانین مورفی رو بخونین تا براتون معنی پیدا کنه اون قسمت از ترانه.


پ.ن2:زاناکس برای تسکین اضطراب،اختلالات خواب و هراس تجویز می شود.