پنج‌شنبه 5 خرداد 1390

یک ، دو ، ســـه ! 

   1 .  گفت احوالت چطور است؟

   گفتمش عالیست مثل حال گل...

   حال گل در چنگ چنگیز مغول!!!

   "قیصر امین پور"  


   2.  از وقتی فهمید نام استاد فرهاد است؛

   خودش را سرِ کلاس شیرین می کند!

   "مهدی فرج الهی"   3.   چرند و لوند ؛ وبلاگ برادرم،

   پس از ماه ها به روز شد.