دوشنبه 2 خرداد 1390

مامان
مامان مرسی که همیشه و همه جا هوامو داری ؛

ممنونم که هر جا به در بسته رسیدم بهم امید دادی ؛

مامان ممنونم که همیشه میگی بی دردسر ترین بچه ت بودم ؛

مرسی که بد اخلاقی هامو با گذشت و مهربونی میبخشی ؛

ممنونم که روزای امتحان میگی "نگران نباش واست آیه الکرسی میخونم"

مامان نمیدونم چرا نمیتونم به خودت بگم،اما اینجا میگم: دوسِت دارم
 
ازت تشکر می کنم بخاطر تک تک زحمتایی که واسم کشیدی ؛
 
روزت مبارک مامان مهربونم