چهارشنبه 27 بهمن 1389

نوشابه ی معلم؟!
اون: خانوووووم


من: جانم؟


اون با حرارت: وقتی s' به یه کلمه میچسبه...


من بی حوصله: s' نشونه ی مالکیته چطور عزیزم؟


اون با چشمهایی که از شدت هیجان برق میزنه :خانووووووم هنوز سر قولتون هستین که هرکس یه کلمه ی جدید بیاره سر کلاس بهش مثبت میدین؟


من نسبتا عصبانی: بله عزیزم میخوام درس بدم زودتر کلمه ت رو بگو


اون دودستی شیشه ای رو که روش نوشته teacher's میگیره جلوم و با خوشحالی رو به بچه ها و با صدای بلند میگه : یعنی نوشابه ی معلم!!!!!!!!!!


ومنم به سبک مهران مدیری زل میزنم به دوربین!!!

بله خب...

اینم از مظلوم ترین شاگردم!

پی english نوشت : barking dogs seldom bite


پی ترجمه english نوشت : اصطلاح بالا برگردان فارسیش میشه "از اون نترس که های و هو داره، از اون بترس که سر به تو داره" .